Zingen

Zingen

‘Zingen is er zijn’ (Rilke)

De meeste mensen houden van zingen. Het is de meest directe manier waarop we kunnen laten zien wat er in ons leeft. Zingen verschaft ons een eigen unieke taal. Het helpt ons uitdrukking te geven aan wat onze kern raakt. Zingen verbindt en laat mensen ervaren hoe hart en ziel zich kunnen openen. Zingen verwondert!

Rondom ‘Zingen’ verzorgt MooiMuziek workshops voor individuen en groepen.

carina-numan-mooimuziek-microfoons

Workshop zingen individueel (duur 2 uur)

Deze workshop is vooral bedoeld voor mensen die eens graag onder professionele (piano)begeleiding willen (leren) zingen. Je kiest je eigen favoriete nummers en de twee uur staan in het teken van wat er past bij jou en wat er leeft in jou.
Op verzoek (van coaches en bedrijven) wordt deze workshop ook gegeven om mensen te helpen hun ‘eigen stem’ terug te vinden en weer te ontdekken wie ze zijn (of zouden kunnen zijn).

Workshop zingen met groepen (duur 2 uur)

MooiMuziek verzorgt workshops zingen voor diverse groepen (families, vrienden, collega’s) en voor organsaties, bedrijven en instellingen. Zingen in het kader van teambuilding of als interventie in een bestaand (trainings)programma. Samen zingen zorgt voor andere samenwerking, versterkt de onderlinge samenhang en stimuleert een nieuw samenspel. Samen zingen verbindt, verblijdt en is bovenal leuk!

Referenties
MooiMuziek heeft opdrachten verzorgd voor: Gemeente Den Haag, Rechtbank Amsterdam, Professionals in NAH, Eno zorgverzekering, Lang Leve Kunst, ABN-AMRO, People Dynamics, AEF, Menzis, Univé, Nationale Nederlanden, Sité woondiensten, Bureau Cultuur & School, Wijzer in opvang & onderwijs, ABN AMRO Verzekeringen, Elings & Handelé, Stichting IJsselgraaf, Sensire, OHRA, LiemersNovum, Marnix College, Achmea

Meer weten? Neem contact op!